Berjaya Corporation Berhad

BERITAJAYA

Berjaya Corporation Berhad

BERITAJAYA 2021
ISSUE 2

In this issue:
BCORP GROUP CEO ANNOUNCES STRATEGIC TRANSFORMATION PLAN

  • MOTHER’S DAY CELEBRATION
  • BERJAYA L&OD GET TOGETHER
  • BERJAYA CAREER COACHING PROGRAMME
  • BERJAYA U.C. TOASTMASTERS CLUB MEMBERS SERVING DISTRICT 51
  • BERJAYA U.C. TOASTMASTERS CLUB JOINT MEETINGS