Berjaya Land Berhad

CORPORATE STRUCTURE

Berjaya Land Berhad