Berjaya Food Berhad

CORPORATE STRUCTURE

Berjaya Food Berhad

CORPORATE STRUCTURE

of operating companies as at 3 October 2022

BERJAYA FOOD BERHAD