Berjaya Food Berhad

CORPORATE STRUCTURE

Berjaya Food Berhad

CORPORATE STRUCTURE

of operating companies as at 1 October 2020

BERJAYA FOOD BERHAD